Home   Lessen online Functies en Grafieken Onderwerpen Programma's
kader_rand
Bravenet

Wiskunde online -----
    

 

Welkom op Wiskunde online ----- !

Deze wiskunde-site is zowel bedoeld voor leerlingen uit de 1-ste, 2-de en 3-de klas basisvorming als voor leerlingen uit de bovenbouw Havo/Vwo Tweede Fase.

Wat in een boek niet mogelijk is, kan op een webpagina wel. Bij Wiskunde online wordt elk onderwerp ondersteund met animaties of online software die in de webpagina's is geÔntegreerd. Dit  maakt distributie en onderhoud van software goedkoop en doeltreffend. Deze website kan gratis en reclamevrij blijven dankzij donaties.

Wiskunde online ----- is speciaal ontworpen voor Internet Explorer. Echter vanaf
 15 juni 2022 wordt Internet Explorer 11 niet langer ondersteund. Bovendien geeft Microsoft de aanbeveling om hun nieuwe browser Microsoft Edge te gebruiken. Als alternatief  voor Internet Explorer is er de IE-modus in Edge, die tot minstens 2029 ondersteund blijft. Hiermee kunt u de online programma's (ActiveX controls) blijven gebruiken. Ga naar Internet Explorer Modus in Edge inschakelen

De online programma's (ActiveX controls) zijn voorzien van digitale handtekeningen die garanderen dat de software veilig is en afkomstig van G.N. Kalkman Educatieve Software. Deze zgn. Code Signing Certificaten zijn voor deze website uitgegeven door Thawte.

Op Wiskunde online vind je lessen die gaan over wiskundige problemen waar leerlingen vaak moeite mee hebben, zoals:    
     

Wiskunde online is "methode onafhankelijk". Elk onderwerp wordt ondersteund door animaties of online programma's die in de webpagina's geÔntegreerd zijn.
Bij Functies en Grafieken, Parameterkrommen, Lineair Programmeren en
Matrices en Determinanten hebben de leerlingen de beschikking over krachtige online programma's. Lees hiervoor eerst de bijbehorende  menu-items, respectievelijk "FG Lees mij eerst !!!", "PV Lees mij eerst !!!",  "LP Lees mij eerst !!!" en MD Lees mij eerst !!! voordat u de programma's installeert. Hieronder ziet u een overzicht van de inhoud van de site op dit moment.
  

  Onderwerp   Doelgroep       Onderwerp   Doelgroep
                   
  Lessen online           Matrices en Determinanten    
    De stelling van Pythagoras   havo/vwo algemeen         Lees mij eerst!   havo/vwo bovenbouw
    Tegengesteld of omgekeerd?   ''          Inleiding   ''
    Voorrangsregels   ''          Wat is een matrix?   ''
    Kleinste Gemene Veelvoud   ''         Online programmahandleiding   ''
    Grootste Gemene Deler   ''         Matrixbewerkingen   ''
    Gelijkheden en vergelijkingen    ''           Matrices optellen   ''
    Haakjes wegwerken   ''           Matrices aftrekken   ''
    Merkwaardige producten   ''           Matrices vermenigvuldigen   ''
    Lineaire vergelijkingen   ''           Scalair product   ''
    Kwadratische vergelijkingen   Idem vanaf 3-klas           Machten van matrices   ''
     De abc-formule   ''         Inverse matrix    
     Type x2 = c   ''         Determinanten    
     Type ax2 + bx = 0   ''           Permutaties   Wiskunde studenten
     Type ax2 + bx +c = 0   ''           Rangschikkingen   ''
        De abc-formule   ''           Definitie vd Determinant   ''
        Ontbinden in factoren   ''           Determinanten berekenen   ''
        Kwadraatafsplitsen   ''           Rij-eigenschappen en hun bewijs    ''
     Bewijs vd abc-formule   ''           Kolom-eigenschappen en hun bewijs    ''
     Oplossings-stroomschema   ''         Stelsels vergelijkingen   vwo 5/6-e klas
     Binomium van Newton   vwo 5/6-e klas         Toepassingen   havo/vwo bovenbouw
     Driehoek van Pascal   ''           Meerstapsmatrices   ''
     Volledige Inductie     vwo 6-e klas           Overgangsmatrices   ''
                   Lesliematrices   ''
  Lineair Programmeren    vwo 5/6-e klas            
    Lees mij eerst!   ''       Functies en Grafieken    
    Programmahandleiding   ''         Het Programma   havo/vwo vanaf 3-klas 
    Inleiding   ''           Lees mij eerst !!!   ''
    Voorkennis   ''           Programma Handleiding   ''
    Voorbeeld   ''         Functieonderzoek    
    Het Simplex-algoritme   ''           Nulpunten   havo/vwo vanaf 3-klas
    De "Big-M" Methode   ''           Helling en raaklijn   ''
    Vraagstukken   ''           DifferentiŽren   havo/vwo bovenbouw
                  Maxima en minima   havo/vwo vanaf 3-klas
  Parameterkrommen   vwo 5/6-e klas           Buigpunten   havo/vwo bovenbouw
    Lees mij eerst!   ''           Horizontale asymptoten   ''
    Onderzoek PV-kromme   ''           Verticale asymptoten   ''
      Snijpunten met de X-as   ''           Scheve asymptoten   ''
      Snijpunten met de Y-as   ''           Snijpunten van grafieken   havo/vwo vanaf 3-klas
      Horizontale raaklijnen   ''           Limieten    havo/vwo bovenbouw
      Verticale raaklijnen   ''         Standaardfuncties    
      Snelheid van een punt   ''           Rechte lijnen   havo/vwo vanaf 3-klas
    Voorbeelden               Parabolen    havo/vwo vanaf 3-klas
      De cirkel   ''           Derdegraadsfuncties   havo/vwo vanaf 3-klas
      De ellips   ''           Machtsfuncties   havo/vwo bovenbouw
      Archimedische spiraal   ''           Hyperbolen   ''
      Logaritmische spiraal   ''           Modulusfuncties   ''
      Lissajous-figuren   ''           Wortelfuncties   ''
      Lemniscaat van Bernoulli   ''           Goniometrische functies   ''
    Opgaven   ''           Trendbeweging   ''
    Beroemde krommen   ''           ExponentiŽle functies   ''
    Fantasie krommen   ''           Logaritmische functies   ''
                   
  Projecten           Appendix    havo/vwo algemeen
  Breuken en Computers   vwo 5/6-e klas         Computernotatie van getallen    ''
                Rekenkundige bewerkingen   ''
  Cijferadministratie   Docenten VO         Voorrangsregels   ''
    Online Cijferprogramma   ''         Standaardfuncties   ''
    Online Handleiding   ''         Functievoorschriften   ''
                   
  Omhoog

 

Wiskunde online ----- is speciaal ontworpen voor:
Microsoft  Internet Explorer 5.5 of hoger
Beeldschermresolutie minimaal 800◊600
JavaScript-Interpretatie ingeschakeld!
Bijgewerkt: